Stanislava Pospíšilová

Stanislava Pospíšilová

Narodila se 8. 1. 1977 v Praze. V roce 1996 ukončila studium střední zdravotnické školy. Do roku 1998 pracovala jako zdravotní sestra v pražské nemocnici. V roce 2012 absolvovala kurz výživového poradenství. V roce 2013 pak kurz pro terapeuty metodou EFT a následně masérské kurzy rozšířené o diagnostiku, kineziotaping a segmentovou reflexní masáž.

Od dětství jsem vyrůstala ve zdravotnickém prostředí, jelikož oba moji rodiče jsou lékaři. Také proto jsem vystudovala střední zdravotnickou školu a nastoupila do nemocnice jako zdravotní sestra. Bohužel práce ve veliké nemocnici a celý tehdy měnící se systém spojený s ekonomickým tlakem zdravotních pojišťoven a lobby farmaceutických firem ve mně vyvolával stále více nepříjemných pocitů, takže mé působení zde trvalo jen necelé dva roky.

O zdravý životní styl jsem se zajímala prakticky celou dobu, ale během šestileté mateřské dovolené, která započala v roce 2007 narozením první dcery, uzrálo rozhodnutí se tímto směrem ubírat i profesně. Po narození druhé dcery v roce 2010 nastalo období, kdy se začaly objevovat u dětí chronické infekce horních cest dýchacích a časté angíny spojené s nadměrným užíváním antibiotik. Jelikož jsem pro své děti chtěla udělat něco více, našla jsem si cestu k přírodní medicíně za pomoci Renaty Holubářové, která nám zcela změnila život a otevřely se zcela jiné možnosti při řešení všech zdravotních problémů celé rodiny.

Jelikož vše začíná u správné výživy, absolvovala jsem kurz výživového poradenství. Následoval kurz pro terapeuty metodou EFT (terapie emoční svobody). S fyzickým tělem je totiž neodmyslitelně spjatá i naše psychika, takže je třeba problémy řešit opravdu komplexně. Pro péči o fyzické tělo následovala masérská škola a několik následných masérských kurzů pro speciální techniky, a diagnostika pro kineziotaping.

V současné době tedy poskytuji opravdu komplexní péči pro svoje klienty v oblasti zdraví. Vrátila jsem se tedy zpět na cestu, ze které jsem kdysi z výše uvedených důvodů sešla. Nemusím se již tedy ohlížet na žádné nepříjemné vnější tlaky a mohu dělat vše co je pro klienta nejpřínosnější.  Nyní mne tak již tato cesta naplňuje dobrým pocitem a harmonií.

Možnost spolupráce v rámci SensiClinic, je už jen dalším posunem pro mnohem účinnější pomoc ostatním při řešení jejich zdravotních problémů.