Průběh vyšetření

Klient si přímo před vyšetřením umyje ruce a vypije sklenici vody. Poté se pohodlně posadí do křesla a na uši dostane sluchátka. Dlaně si volně položí na desku s ručními elektrodami, které zachycují kožně galvanický odpor při nízkém napětí. Infračervený skener (kamera – IPP) je namířen na oblast krku.

Průběh vyšetření

Během měření ze sluchátek klient uslyší mírné pískání. Ve sluchátkách jsou binaurální SBA snímače, které vytváří akustické kmitočty o určité frekvenci. Klient na obrazovce sleduje obrazy jednotlivých měřených orgánů přímo v reálném čase. Může tak vidět graficky znázorněné energetické zatížení buněk a tkání daných orgánů. Pro podrobnější posouzení je nutná následná analýza celého měření. Tato metoda měření na přístroji Sensitiv Imago 530 je pro lidský organismus zcela neškodná.

Tělo musí být v klidné poloze, aby měření probíhalo bez přerušení a přesně.

Průběh vyšetření

Samotné měření trvá 20 až 40 minut, dle věku klienta.

Z důvodů analýzy výsledků, která se provádí bez přítomnosti klienta a trvá 8 – 12 hodin, neobdrží výsledky ihned po vyšetření.