Po vyšetření

Po samotném měření se provádí analýza získaných dat bez přítomnosti klienta, která trvá 8 – 12 hodin.

Analýza výsledků

S klientem je domluvena následná osobní konzultace, kde obdrží závěrečnou zprávu z vyšetření s grafickým znázorněním zatížených orgánů. Společně probereme návrh detoxikačního protokolu a dalších možností postupu řešení daného problému, včetně doporučení a prevence.
Našim primárním cílem je překonat celý řetězec příčin onemocnění a postupně je všechny odstranit. Přístroj se zaměřuje na to, aby podpořil organismus a pomohl mu opravit jeho přirozené kompenzační schopnosti a následně překonal nemoc sám.

Příklad: Vzpomeňte si na chřipku. Běžným symptomem je i horečka, což je ve skutečnosti snaha organismu překonat nemoc – je to nepříjemné, ale díky tomu rozvíjí organismus léčivé schopnosti a učí se odolávat horším nemocem.

Patologický nález ---- Bez nálezu
Tato metoda je jednou z možností, jak předcházet civilizačním nemocem.
HLEDÁTE ODPOVĚĎ NA PŘÍČINU VAŠICH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ?
NEZTRÁCEJTE ČAS, MY VÁM JI DÁME!