Před vyšetřením

Popis vyšetření

Probíhá v našich diagnostických centrech SensiClinic za účasti terapeutky a klienta. Vyšetření se provádí na certifikovaném biorezonančním přístroji Sensitiv Imago 530.

Přednosti diagnostického měření

  • prevence – včasná diagnostika nám umožňuje předcházet civilizačním onemocněním a pomáhá odhalit onemocnění již v raných fázích, kdy se ještě nemusí projevit na úrovni tkání
  • přesnost – jedná se o velice přesný přístroj, který v roce 2009 obdržel ocenění nejlepší medicinální přístroj roku, na základě SBA senzorů měří s přesností 96%
  • rychlost – samotné měření trvá 20 až 40 minut, dle věku klienta
Výběr měřených oblastí

Tato metoda je neinvazivní, bezbolestná a neškodná. Nenahrazuje ultrazvuk, rentgen, CT a jiná vyšetření, proto nemůže být použita k potvrzení, vyvrácení či stanovení diagnózy, charakterizující strukturální změny tkáně.

Slouží k biologickému měření pomocí zvukového, světelného, proudového a elektromagnetického působení. Proto nesmí být použit pro klienty se zabudovaným kardiostimulátorem a s diagnostikovanou epilepsií.

Poznámka: Pro bližší informace nás kontaktujte.

Vstupní dotazníky

Vyšetření je vhodné i pro děti cca od věku tří let, kdy je schopno strávit čas pouze s terapeutkou bez přítomnosti zákonného zástupce.

Co je potřeba udělat před vyšetřením

  • vyšetření se provádí na lačno, tzn. 4 hodiny před vyšetřením nejíst
  • v den vyšetření pouze pít čistou vodu!!!
  • v den vyšetření nepít kávu, čaj a alkoholické nápoje
  • v den vyšetření, pokud možno nekouřit
  • den před vyšetřením nepít alkohol
  • před samotným vyšetřením je třeba si sundat kovové předměty (šperky, piercing, hodinky, pásek, brýle a obuv)

Celková doba vyšetření trvá 1,5 – 2 hodiny.

V případě nového klienta je třeba založit novou kartu a vyplnit Informovaný souhlas a Vstupní dotazník. Dále je třeba znát aktuálně užívané léky a lékařem stanovené diagnózy.