Princip biorezonance

Teoretické odůvodnění nové metody biorezonanční terapie (BRT) bylo provedeno v 80. letech na bázi fundamentální vědy – kvantové fyziky. Toto zdůvodnění pohlíželo na živý organismus jako na novou kvantovou úroveň organizace hmoty. Na nemoc lze takto pohlížet jako na odchylku od normy v elektromagnetickém obale člověka, který je možné regenerovat vlivem elektromagnetických kmitů velmi nízké intenzity na rezonanční frekvenci pacienta. Jak ukázala praxe, BRT metoda umožňovala vyléčit až 95% onemocnění, zatím co tradiční moderní medicína byla schopna porazit pouze 30% onemocnění a 70% onemocnění přecházelo do chronického stádia.

Aktivita neuronů

Přesvědčivost výsledků vedla k doporučování metody BRT ministerstvem zdravotnictví, přičemž byla zohledněna nejen léčivá a diagnostická efektivita dané metody, ale i další důležité výhody:

  • při požití některých z běžných léčiv, může dojít k alergické reakci, metoda BRT výrazně podporuje odstraňovat alergické projevy
  • další výhodou je využití v rámci prevence, rozsáhlé terapeutické možnosti BRT při léčbě tzv. nevyléčitelných nemocí jako je např. Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, bronchiální astma a další
Podélný řez hlavou

Jde o to, že živé buňky – viry, mikroby, buňky rostlin, živočichů a člověka, reagují na zcela individuální vlny. Jakékoliv změny, které proběhnou v buňce daného organismu, např. vlivem viru, se projeví na frekvenčních charakteristikách dané buňky. Pokud budeme znát frekvenční charakteristiku zdravé buněčné membrány a budeme na buňku působit odpovídajícími vlnami, můžeme danou buňku naladit na potřebný frekvenční režim. Taková komplexní korekce normalizuje celkový imunitní stav a podporuje organismus ve vytváření vlastních rezerv pro boj viry, parazity a dalšími patogeny.

Biorezonanční terapie BRT využívá komplexního přístupu a pojí tak tradiční terapii s blokací samotné příčiny onemocnění šetrnou metodou.

Biorezonanční terapie se postupně vyvíjejí a jejich hlavním cílem je léčit nemocného a nikoliv nemoc samotnou.