Eliminace a odstranění nežádoucích vlivů elektrosmogu

CO JE SOMAVEDIC
Somavedic je “přístroj”, který harmonizuje prostředí, ve kterém žijeme.

Somavedic dokáže spolehlivě  eliminovat  a  následně  úplně odstranit  nežádoucí vlivy elektrosmogu, geopatogenních, patogenních, psychosomatických zón. Přístroj Somavedic byl sestrojen po několika  letech  výzkumu a zkoušek.  Testován a ověřen byl nejenom odborníky z oboru přírodních věd.  Výborné výsledky Somavedicu jsou také podložené vynikajícími zkušenostmi z mnoha diagnosticko-terapeutických center a věrohodně je dokumentují četné případy vzájemné spolupráce s biorezonanční léčbou SENSITIV IMAGO, kdy po nasazení Somavedicu došlo vždy k harmonizaci nemocí postižených orgánů.
Somavedic neodstraňuje geopatogenní zóny, jako takové, ty jsou již v zemi navždy, díky zásahu do tektonických vrstev země, ale eliminuje negativní vliv na člověka, flóru i faunu.

Somavedic Harmonie

PRINCIP SOMAVEDICU

Vychází z dnes již komplexních poznatků a mnoha let výzkumů, týkajících se především vlastností minerálů a působení jejich konkrétních vibrací na okolní prostředí a na lidský organismus.
Somavedic je sestrojen na principu řízeného uvolnění energie minerálů – jedná se především o polodrahokamy nebo drahokamy v přesném vzájemném rozestavění, které tvoří jádro Somavedicu.
Každý konkrétní minerál “vibruje” na určité frekvenci (to platí nejen o minerálech, ale i o všem ostaním) a má schopnost tuto vibraci vyzařovat do okolního prostředí a tím ho určitým konkrétním způsobem ovlivňovat. Frekvenční rozpětí, ve kterém jednotlivé minerály “vibrují”, je vědecky podložené a těchto poznatků je využito pro optimální funkci a nastavení přístrojů Somavedic podle jejich zaměření.
Minerály v sobě ve skutečnosti ukrývají nepředstavitelné množství energie, kterou dosud neumíme zcela využít.

Certifikáty

Somavedic odstraňuje i další negativní vlivy, které mají vliv na fyzické i duchovní zdraví. Somavedic slouží k celkové dokonalé harmonizaci těla i mysli. Harmonizuje a zlepšuje metabolizmus a spánek. Je důležitý pro  očistu  domácího  i  firemního  prostředí. Dosah přístroje Somavedic  je  30 m v poloměru a tvoří kouli okolo přístroje a jeho záření prostupuje zdmi domu, tak jako negativní vliv geopatogenních zón.

Na tomto principu tedy dochází k rušení vlivu těchto negativních vibrací a k nastolení harmonického prostředí pro náš dlouhodobě spokojený  a zdravý život plný energie. 

Somavedic MEDIC získal certifikát od Mezinárodní společnosti pro výzkum elektrosmogu IGEF

Výsledky biofyzikálního šetření zkušební a výzkumné laboratoře IGEF potvrzují, že používání přístroje Somavedic MEDIC při zdravotních zátěžích, způsobených dnes všudypřítomným elektrosmogem a geobiologickými rušivými zónami, vede k prokazatelnému zlepšení variabilit srdečních frekvencí a zlepšení přizpůsobivosti vegetativního nervového systému.

IGEF je mezinárodní vědecká laboratoř, zabývající se výzkumem škodlivého působení vysokofrekvenčního elektromagnetického záření, elektrosmogu a geopatogenních zón. IGEF testuje přístroje, které mají před těmito negativními vlivy chránit. Testováním reakcí organismu je v laboratořích IGEF zjišťována skutečná účinnost těchto přístrojů a v případě pozitivních výsledků obdrží následně testovaný produkt CERTIFIKÁT.
V roce 2014 jsme nechali jeden z našich přístrojů v této vědecké laboratoři otestovat. Testovaným přístrojem byl Somavedic MEDIC a jako testovací metoda byla zvolena  metoda měření variability srdeční frekvence.
Po vyhodnocení výsledků testů byl přístroj Somavedic MEDIC oceněn pečetí  – CERTIFIKÁTEM – mezinárodního vědeckého institutu IGEF.

Somavedic MEDIC získal pečeť  od Mezinárodní společnosti pro výzkum elektromagnetické kompatibility IIREC 

Spolehlivost produktů testovaných objektivním fyzikálním měřením byla prokázána. Vyrovnání geologicky a technicky podmíněných poruch (smart phone, motorové vozidlo), odolnost vůči značným deformacím magnetického pole a příznivý dlouhodobý účinek byl potvrzen. Pozitivní změny struktury, vlastností, paměti a energetického potenciálu vody, stejně jako odstranění zátěže vody byli prokázány.

VYTVOŘTE TAK DOMÁCÍ HARMONICKÉ  PROSTŘEDÍ BEZ NEGATIVNÍCH VLIVŮ
PRO VÁŠ SPOKOJENÝ A ZDRAVÝ ŽIVOT PLNÝ ENERGIE.