Bioimpedanční měření

Měření probíhá pomocí TANITY –  osobní váha se segmentální tělesnou analýzou BC-545N.

Osobní váha TANITA

Ukazuje rizikovou stupnici hodnot pro tělesný tuk a svalovou hmotu jednotlivých částí těla. Měření tělesných hodnot je založeno na nejnovější technologii a výzkumu vah s pokročilou tělesnou analýzou, kterou běžně zvládají pouze výrazně dražší profesionální váhy.

Díky měření pomocí 8 elektrod zobrazuje BC-545N hodnoty odděleně pro 5 částí těla (obě paže, obě nohy a trup). Z odporu vodivosti nepatrného elektrického proudu (tzv. metodou bioelektrické impedance – BIA) změří analyzátor skutečné procento podílu tělesného tuku, procentuální podíl tělesné vody či svalové hmoty (včetně vnitřních orgánů) v těle.

S vysokou přesností dokážeme výpočtem zjistit:

 • % tělesného tuku
  Procento tělesného tuku je množství tělesného tuku v poměru k tělesné hmotnosti. Snižování nadměrného množství tělesného tuku ukázalo snížení rizika určitých nemocí jako je vysoký krevní tlak, onemocnění srdce cukrovky a rakoviny.
 • % tělesných tekutin
  Procento celkové tělesné vody je celkové množství tekutiny v lidském těle vyjádřené jako procentní podíl její celkové hmotnosti. Voda hraje zásadní roli v mnoha tělesných procesech a nachází se v každé buňce, tkání a orgánu.
 • Viscereální tuk
  Ukazuje množství útrobního tuku v těle. Viscereální tuk je v břišní dutině, který obklopuje vnitřní orgány. Zjištění množství viscereálního tuku a jeho případné snížení a udržování na přípustné hodnotě pomáhá snížit riziko nemocí.
 • Množství svalové hmoty
  Zjistíme hmotnost svalů v těle. Svalové hmoty zobrazuje obsah kosterní svalstvo, hladkou svalovinu (jako např. srdeční a zažívací svaly) a vody obsažené v těchto svalech. Svaly hrají důležitou roli, protože fungují jako motor ve spotřebě energie.
 • Množství kostní hmoty
  Naměříme hmotnost kostní v těle (úroveň kostních minerálů, množství kalcia a ostatních minerálů). Výzkumy prokázaly, že cvičení a tím rozvoj kostní tkáně pomáhá k vývinu silnějších a zdravějších kostí.
 • Bazální metabolismus (BMR)
  BMR je množství kalorií potřebných pro výměnu základních látek. Vaše BMR je hodnota minimální energie, kterou vaše tělo potřebuje v klidném stavu, aby mohlo normálně fungovat (dýchání, oběh krve, nervový systém, atd.).
 • Hodnota metabolického věku
  Spočívá na základě Vašeho BMR průměrný věk, kterému náleží Váš metabolismus. Jestliže je Váš metabolický věk vyšší než věk skutečný, znamená to, že musíte zlepšit bazální metabolismus.
ZÁLEŽÍ NA VÁS, NA KOLIK LET SE CHCETE CÍTIT.
TOTO MŮŽETE OVLIVNIT.