Co je biorezonance

Metoda pro nastavení rovnováhy v celém těle

Biorezonanční zařízení umožňuje pomocí elektromagnetických vln formovat aktivitu neuronů v mozku pacienta, na pozadí které se projevuje jejich schopnost zesilovat signály organismu – jev biorezonance.

Plné spektrum elektromagnetických kmitočtů pacient, který je kombinací všech kmitočtů jeho atomů, molekul, tkání, orgánů a systémů organismu, představuje dva různé typy: fyziologické a patologické.

Fyziologické = harmonické kmitočty, jsou ty, které pochází za zdravých orgánů. Každý orgán má specifické spektrum elektromagnetického kmitání, které je jedinečné pouze pro něj a které se při diagnostice zobrazí na monitoru v podobě grafu.

Graf je etalonový proces, zapsaný do programu – základní data. Testování za pomocí biorezonance a srovnávání vlnových charakteristik pacienta s etalonovými procesy se stalo základem při vývoji novější metody diagnostiky, energeticko-informační diagnostiky, nelineární analýzy.  Je to jeden z posledních výsledků v oblasti medicíny, umožňující zafixovat a zobrazit v podobě kartogramů a grafů i ty nejmenší změny biologických struktur živého organismu. Frekvenční charakteristiky zdravých orgánů jsou systematizovány a rozděleny do 9 skupin a ty se pak zobrazí v grafu.

Dle frekvenčních charakteristik umožňuje biorezonanční testování:

  • analyzovat funkční aktivitu orgánů a srovnávat ji s etalony procesů
  • provádět monitoring životních procesů
  • nalézat narušení – pokud jsou
  • určovat vzájemná propojení v systémech a orgánech
  • díky znalosti biorezonančních etalonů bakterií, virů, helmitů a protozoidů umožňuje jejich efektivní vyhledávání

Využití vnějších rezonančních faktorů, které odpovídají vnitřním, je velice důležitým a dosažitelným cílem. Umožňuje to využít přirozené biorezonanční mechanismy, přípravky a biologicky aktivní tekutiny, které jsou pro člověka neškodné a neinvazivní, k výhře nad daným onemocněním.

Neexistuje v přírodě jediný děj, který by neprobíhal bez získávání a opětovného vydávání informace. Informace je objektivní, nepřetržitá v průběhu daného děje a představuje jakýsi „hologram“, který nám dává možnost dozvědět se o daném objektu velké množství informací. Informačním ukazatelem je biorytmus, tj. přírodní cyklické změny v živé buňce, zajišťující její funkčnost a životaschopnost, vyvolané metabolismem v ní samotné. A právě biorytmus je projevem informační energie přírody. Rozsah jeho frekvencí se mění od nízkých až k vysokým.

Nemoci nevznikají jen tak z ničeho nic. Stav kompenzace může trvat celé roky a také desetiletí. Když se objeví první příznaky onemocnění, znamená to, že proces už zašel moc daleko a mechanismy samoregulace nezvládají svou práci, tzn. narušilase harmonie všech orgánů a systémů.

Veškeré životní procesy jsou v podstatě vlnové procesy. Určité vlnové charakteristiky mají informaci o všem, co mají orgány, tkáně, buňky, … Zdravé buňky mají svoji určitou vlnovou informaci, ty nemocné zase jinou. Pokud všechny systémy pracují harmonicky – člověk je zdravý.

Člověk je mnohovazebný hiearchický systém řízení. Signály, které v něm probíhají, se dělí na fyziologicky zdravé (harmonické) a patologické (disharmonické).

Každá buňka je obalena membránou, na jejímž povrchu jsou seskupeny různé bílkovinové molekuly. Pokud je buňka živá, je její membrána nabitá elektrickým nábojem. Vnitřní strana je nabitá záporným nábojem a vnější kladným nábojem. Pokud bychom v této chvíli „bouchli“ do membrány, tak se začne vibrovat a tedy vyzařovat elektromagnetické vlny, protože je elektricky nabitá. „Bouchnutí“  je nejpohodlnějším kolmým magnetickým impulsem, který vyprovokuje buňku nebo virus, bakterii či jiný mikrobiologický objekt a ten mu odpoví elektromagnetickým signálem, kde je. Abychom jsme se v této změti elektomagnetického šumu mohli vyznat počítač tento proces automatizoval a poskytnul nám svoji paměť k tomu, abychom do ní mohli ukládat frekvenční informaci všech dráždičů a nemocí, které jsou lidstvu známy. Porovnáváme nalezené informace v organismu s frekvencemi, které jsou uloženy v paměti přístroje a můžeme tak identifikovat s přesností 96% konkrétního  dráždiče a onemocnění. A to je podstatou testování, jehož podstatou je to, že magnetická rezonance je univerzálním synchronizátorem biologických procesů v organismu.

Přístroj Sensitiv Imago 530

Certifikovaný přístroj s přesností 96 %, ocenění za nejlepší medicinální přístroj roku

Sensitiv Imago 530 je certifikovaná biorezonance Medical Device Class II A.

Přístroj Sensitiv Imago je vyráběn s maximální úrovní ochrany otestované v laboratořích Ruské federace, Velké Británie a Německa. V zařízeních se používají vícevrstvé desky plošných spojů, které není možno zkopírovat či padělat. Diagnostické zařízení Sensitiv Imago je oceněno nejvyšším oceněním Evropské unie jako „Inovační perspektivní technologie’.

Zařízení modelové řady Sensitiv Imago je určeno k testování biologického objektu neinvazivním působením na receptory zkoumaného objektu v rozsáhlém spektru patologií. Je určen k měření fyziologických parametrů.

Zařízení modelové řady Sensitiv Imago mohou být v závislosti na konkrétní sestavě (program, periférní zařízení) použity operátory, kteří nemají lékařské vzdělání stejně jako operátory, kteří takové vzdělání mají, a kteří absolvovali školení v certifikovaných centrech LLC ALFA-MED.