Diagnostické vyšetření

Včasná diagnostika je nejlepší prevencí zdraví a základním předpokladem dobrého zdravotního stavu

Pomocí přístroje Sensitiv Imago 530 provádíme diagnostické měření. Tento přístroj, díky nejmodernější technologii patří mezi špičku biorezonance. Je schválen jako Medical Device Class II A. Používáme ho k biorezonanční a nelineární systémové analýze stavu tělesných tkání.

Vyšetření je neinvazivní, bezbolestné a neškodné. Vhodné pro děti od pěti let. Tato metoda nenahrazuje lékařské testy, ale je jejich vynikajícím doplňkem. Absolutní kontraindikací vyšetření na sensitivu je kardiostimulátor a epilepsie. Sensitiv určí všechny souvislosti a umožňuje nám tak lépe zacílit při určování příčiny potíží.

Pomůžeme Vám:

 • předcházet zdravotním komplikacím
 • analyzovat funkční aktivitu Vašich orgánů
 • identifikovat příčinu zdravotních problémů
 • odhalit skrytá infekční onemocnění
 • efektivně vyhledat parazity a plísně
 • určit zátěž těžkými kovy, chemikáliemi (herbicidy, pesticidy, fungicidy a další)
 • určit geopatogenní zátěž organismu v orgánech, které jsou postižené
 • detekovat toxické zátěže nebo patogenu a to i v konkrétním orgánu nebo místě na těle

Vyšetření probíhá v našich diagnostických centrech SensiClinic za účasti terapeutky a klienta. Vyšetření se provádí na certifikovaném biorezonančním přístroji Sensitiv Imago 530.

Přednosti diagnostického měření:

 • prevence – včasná diagnostika nám umožňuje předcházet civilizačním onemocněním a pomáhá odhalit onemocnění již v raných fázích, kdy se ještě nemusí projevit na úrovni tkání
 • přesnost – jedná se o velice přesný přístroj, který v roce 2009 obdržel ocenění nejlepší medicinální přístroj roku, na základě SBA senzorů měří s přesností 96%
 • rychlost – samotné měření trvá 20 až 40 minut, dle věku klienta
Výběr měřených oblastí

Tato metoda je neinvazivní, bezbolestná a neškodná. Nenahrazuje ultrazvuk, rentgen, CT a jiná vyšetření, proto nemůže být použita k potvrzení, vyvrácení či stanovení diagnózy, charakterizující strukturální změny tkáně.

Slouží k biologickému měření pomocí zvukového, světelného, proudového a elektromagnetického působení. Proto nesmí být použit pro klienty se zabudovaným kardiostimulátorem a s diagnostikovanou epilepsií. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Vstupní dotazníky

Vyšetření je vhodné i pro děti cca od věku tří let, kdy je schopno strávit čas pouze s terapeutkou bez přítomnosti zákonného zástupce.

V případě nového klienta je třeba založit novou kartu a vyplnit Informovaný souhlas a Vstupní dotazník. Dále je třeba znát aktuálně užívané léky a lékařem stanovené diagnózy.

Co je potřeba udělat před vyšetřením
 • vyšetření se provádí na lačno, tzn. 4 hodiny před vyšetřením nejíst
 • v den vyšetření pouze pít čistou vodu!
 • v den vyšetření nepít kávu, čaj a alkoholické nápoje
 • v den vyšetření, pokud možno nekouřit
 • den před vyšetřením nepít alkohol
 • před samotným vyšetřením je třeba si sundat kovové předměty (šperky, piercing, hodinky, pásek, brýle a obuv)

Celková doba vyšetření trvá 1,5 – 2 hodiny.

Klient si přímo před vyšetřením umyje ruce a vypije sklenici vody. Poté se pohodlně posadí do křesla a na uši dostane sluchátka. Dlaně si volně položí na desku s ručními elektrodami, které zachycují kožně galvanický odpor při nízkém napětí. Infračervený skener (kamera – IPP) je namířen na oblast krku.

Během měření ze sluchátek klient uslyší mírné pískání. Ve sluchátkách jsou binaurální SBA snímače, které vytváří akustické kmitočty o určité frekvenci. Klient na obrazovce sleduje obrazy jednotlivých měřených orgánů přímo v reálném čase. Může tak vidět graficky znázorněné energetické zatížení buněk a tkání daných orgánů. Pro podrobnější posouzení je nutná následná analýza celého měření. Tato metoda měření na přístroji Sensitiv Imago 530 je pro lidský organismus zcela neškodná.

Tělo musí být v klidné poloze, aby měření probíhalo bez přerušení a přesně.

Samotné měření trvá 20 až 40 minut, dle věku klienta. Z důvodů analýzy výsledků, která se provádí bez přítomnosti klienta a trvá 8 – 12 hodin, neobdrží výsledky ihned po vyšetření.

Po samotném měření se provádí analýza získaných dat bez přítomnosti klienta, která trvá 8 – 12 hodin.

S klientem je domluvena následná osobní konzultace, kde obdrží závěrečnou zprávu z vyšetření s grafickým znázorněním zatížených orgánů. Společně probereme návrh detoxikačního protokolu a dalších možností postupu řešení daného problému, včetně doporučení a prevence.

Našim primárním cílem je překonat celý řetězec příčin onemocnění a postupně je všechny odstranit. Přístroj se zaměřuje na to, aby podpořil organismus a pomohl mu opravit jeho přirozené kompenzační schopnosti a následně překonal nemoc sám.

Tato metoda je jednou z možností, jak předcházet civilizačním nemocem.

Příklad: Vzpomeňte si na chřipku. Běžným symptomem je i horečka, což je ve skutečnosti snaha organismu překonat nemoc – je to nepříjemné, ale díky tomu rozvíjí organismus léčivé schopnosti a učí se odolávat horším nemocem.

Bioimpedanční měření

Nejnovější technologie tělesné analýzy

Ukazuje rizikovou stupnici hodnot pro tělesný tuk a svalovou hmotu jednotlivých částí těla. Měření tělesných hodnot je založeno na nejnovější technologii a výzkumu vah s pokročilou tělesnou analýzou, kterou běžně zvládají pouze výrazně dražší profesionální váhy.

Díky měření pomocí 8 elektrod zobrazuje BC-545N hodnoty odděleně pro 5 částí těla (obě paže, obě nohy a trup). Z odporu vodivosti nepatrného elektrického proudu (tzv. metodou bioelektrické impedance – BIA) změří analyzátor skutečné procento podílu tělesného tuku, procentuální podíl tělesné vody či svalové hmoty (včetně vnitřních orgánů) v těle.

S vysokou přesností dokážeme zjistit širokou škálu tělesných parametrů. Záleží jen na vás, na kolik let se chcete cítit. 

 • % tělesného tuku
  Procento tělesného tuku je množství tělesného tuku v poměru k tělesné hmotnosti. Snižování nadměrného množství tělesného tuku ukázalo snížení rizika určitých nemocí jako je vysoký krevní tlak, onemocnění srdce cukrovky a rakoviny.

 • % tělesných tekutin
  Procento celkové tělesné vody je celkové množství tekutiny v lidském těle vyjádřené jako procentní podíl její celkové hmotnosti. Voda hraje zásadní roli v mnoha tělesných procesech a nachází se v každé buňce, tkání a orgánu.

 • Viscereální tuk
  Ukazuje množství útrobního tuku v těle. Viscereální tuk je v břišní dutině, který obklopuje vnitřní orgány. Zjištění množství viscereálního tuku a jeho případné snížení a udržování na přípustné hodnotě pomáhá snížit riziko nemocí.

 • Množství svalové hmoty
  Zjistíme hmotnost svalů v těle. Svalové hmoty zobrazuje obsah kosterní svalstvo, hladkou svalovinu (jako např. srdeční a zažívací svaly) a vody obsažené v těchto svalech. Svaly hrají důležitou roli, protože fungují jako motor ve spotřebě energie.

 • Množství kostní hmoty
  Naměříme hmotnost kostní v těle (úroveň kostních minerálů, množství kalcia a ostatních minerálů). Výzkumy prokázaly, že cvičení a tím rozvoj kostní tkáně pomáhá k vývinu silnějších a zdravějších kostí.

 • Bazální metabolismus (BMR)
  BMR je množství kalorií potřebných pro výměnu základních látek. Vaše BMR je hodnota minimální energie, kterou vaše tělo potřebuje v klidném stavu, aby mohlo normálně fungovat (dýchání, oběh krve, nervový systém, atd.).

 • Hodnota metabolického věku
  Spočívá na základě Vašeho BMR průměrný věk, kterému náleží Váš metabolismus. Jestliže je Váš metabolický věk vyšší než věk skutečný, znamená to, že musíte zlepšit bazální metabolismus.