Diagnostické vyšetření

Včasná diagnostika je nejlepší prevencí zdraví a základním předpokladem dobrého zdravotního stavu

Diagnostické měření provádíme pomocí přístroje Sensitiv Imago 530. Díky modernímu a na důkazech založenému přístupu biorezonance, jsme schopni odhalit skryté příčiny běžných i chronických nemocí a následně navrhnout vhodná řešení k jejich odstranění. Tento přístroj je schválen jako Medical Device Class II A. Principem je biorezonanční a nelineární systémová analýza stavu tělesných tkání.

Vyšetření je neinvazivní, bezbolestné a neškodné. Vhodné pro děti od tří let. Tato metoda nenahrazuje lékařské testy, ale je jejich vynikajícím doplňkem.

Přednosti diagnostického měření:

 • prevence – včasná diagnostika nám umožňuje předcházet civilizačním onemocněním a pomáhá odhalit onemocnění již v raných fázích, kdy se ještě nemusí projevit na úrovni tkání
 • přesnost – jedná se o velice přesný přístroj, který v roce 2009 obdržel ocenění nejlepší medicinální přístroj roku, na základě SBA senzorů měří s přesností 96%
 • rychlost – samotné měření trvá 20 až 40 minut, dle věku klienta

Důležité: Absolutní kontraindikací vyšetření na sensitivu je kardiostimulátor a epilepsie.

Pomůžeme Vám:

 • předcházet zdravotním komplikacím
 • analyzovat funkční aktivitu Vašich orgánů
 • identifikovat příčinu zdravotních problémů
 • odhalit skrytá infekční onemocnění
 • efektivně vyhledat parazity a plísně
 • určit zátěž těžkými kovy, chemikáliemi (herbicidy, pesticidy, fungicidy a další)
 • určit geopatogenní zátěž organismu v orgánech, které jsou postižené
 • detekovat toxické zátěže nebo patogenu a to i v konkrétním orgánu nebo místě na těle
Vyšetření probíhá v našich diagnostických centrech SensiClinic za účasti terapeutky a klienta. Vyšetření je vhodné i pro děti cca od věku tří let v doprovodu zákonného zástupce. Samotné měření probíhá bez přítomnosti rodičů, pouze s terapeutkou.

Tato metoda je neinvazivní, bezbolestná a neškodná. Nenahrazuje ultrazvuk, rentgen, CT a jiná vyšetření, proto nemůže být použita k potvrzení, vyvrácení či stanovení diagnózy, charakterizující strukturální změny tkáně. Slouží k biologickému měření pomocí zvukového, světelného, proudového a elektromagnetického působení.

Vstupní dotazníky

V případě nového klienta je třeba založit novou kartu a vyplnit Informovaný souhlas a Vstupní dotazník. Dále je třeba znát aktuálně užívané léky a lékařem stanovené diagnózy.

Co je potřeba udělat před vyšetřením
 • vyšetření se provádí na lačno, tzn. 2-4 hodiny před vyšetřením nejíst
 • v den vyšetření pouze pít čistou vodu!
 • v den vyšetření nepít kávu, čaj a alkoholické nápoje
 • v den vyšetření, pokud možno nekouřit
 • den před vyšetřením nepít alkohol
 • před samotným vyšetřením je třeba si sundat kovové předměty (šperky, piercing, hodinky, pásek, brýle a obuv)

Celková doba konzultace včetně měření trvá 1,5 – 2 hodiny.

Klient si přímo před vyšetřením umyje ruce a vypije sklenici vody. Poté se pohodlně posadí do křesla a na uši dostane sluchátka. Dlaně si volně položí na desku s ručními elektrodami, které zachycují kožně galvanický odpor při nízkém napětí. Infračervený skener (kamera – IPP) je namířen na oblast krku.

Během měření ze sluchátek klient uslyší mírné pískání. Ve sluchátkách jsou binaurální SBA snímače, které vytváří akustické kmitočty o určité frekvenci. Klient na obrazovce sleduje obrazy jednotlivých měřených orgánů přímo v reálném čase. Může tak vidět graficky znázorněné energetické zatížení buněk a tkání daných orgánů. Pro podrobnější posouzení je nutná následná analýza celého měření. Tato metoda měření na přístroji Sensitiv Imago 530 je pro lidský organismus zcela neškodná.

Tělo musí být v klidné poloze, aby měření probíhalo bez přerušení a přesně.

Samotné měření trvá 20 až 40 minut, dle věku klienta. Výsledky měření klient neobdrží ihned, analýzy výsledků se provádí bez přítomnosti klienta vzhledem délce k její náročnosti (8 – 12 hodin).

S klientem je domluvena následná osobní konzultace, kde obdrží závěrečnou zprávu z vyšetření s grafickým znázorněním zatížených orgánů. Společně probereme návrh detoxikačního protokolu a možností postupu řešení vedoucí k odstranění nalezených příčin daného problému, včetně doporučení a prevence.

Našim primárním cílem je překonat celý řetězec příčin onemocnění a postupně je všechny odstranit. Přístroj se zaměřuje na to, aby podpořil organismus a pomohl mu opravit jeho přirozené kompenzační schopnosti a následně překonal nemoc sám.

Tato metoda je jednou z možností, jak předcházet civilizačním nemocem.

Příklad: Vzpomeňte si na chřipku. Běžným symptomem je i horečka, což je ve skutečnosti snaha organismu překonat nemoc – je to nepříjemné, ale díky tomu rozvíjí organismus léčivé schopnosti a učí se odolávat horším nemocem.

Bioimpedanční měření

Nejnovější technologie tělesné analýzy

Ukazuje rizikovou stupnici hodnot pro tělesný tuk a svalovou hmotu jednotlivých částí těla. Měření tělesných hodnot je založeno na nejnovější technologii a výzkumu vah s pokročilou tělesnou analýzou, kterou běžně zvládají pouze výrazně dražší profesionální váhy.

Díky měření pomocí 8 elektrod zobrazuje BC-545N hodnoty odděleně pro 5 částí těla (obě paže, obě nohy a trup). Z odporu vodivosti nepatrného elektrického proudu (tzv. metodou bioelektrické impedance – BIA) změří analyzátor skutečné procento podílu tělesného tuku, procentuální podíl tělesné vody či svalové hmoty (včetně vnitřních orgánů) v těle.

S vysokou přesností dokážeme zjistit širokou škálu tělesných parametrů. Záleží jen na vás, na kolik let se chcete cítit. 

 • % tělesného tuku
  Procento tělesného tuku je množství tělesného tuku v poměru k tělesné hmotnosti. Snižování nadměrného množství tělesného tuku ukázalo snížení rizika určitých nemocí jako je vysoký krevní tlak, onemocnění srdce cukrovky a rakoviny.

 • % tělesných tekutin
  Procento celkové tělesné vody je celkové množství tekutiny v lidském těle vyjádřené jako procentní podíl její celkové hmotnosti. Voda hraje zásadní roli v mnoha tělesných procesech a nachází se v každé buňce, tkání a orgánu.

 • Viscereální tuk
  Ukazuje množství útrobního tuku v těle. Viscereální tuk je v břišní dutině, který obklopuje vnitřní orgány. Zjištění množství viscereálního tuku a jeho případné snížení a udržování na přípustné hodnotě pomáhá snížit riziko nemocí.

 • Množství svalové hmoty
  Zjistíme hmotnost svalů v těle. Svalové hmoty zobrazuje obsah kosterní svalstvo, hladkou svalovinu (jako např. srdeční a zažívací svaly) a vody obsažené v těchto svalech. Svaly hrají důležitou roli, protože fungují jako motor ve spotřebě energie.

 • Množství kostní hmoty
  Naměříme hmotnost kostní v těle (úroveň kostních minerálů, množství kalcia a ostatních minerálů). Výzkumy prokázaly, že cvičení a tím rozvoj kostní tkáně pomáhá k vývinu silnějších a zdravějších kostí.

 • Bazální metabolismus (BMR)
  BMR je množství kalorií potřebných pro výměnu základních látek. Vaše BMR je hodnota minimální energie, kterou vaše tělo potřebuje v klidném stavu, aby mohlo normálně fungovat (dýchání, oběh krve, nervový systém, atd.).

 • Hodnota metabolického věku
  Spočívá na základě Vašeho BMR průměrný věk, kterému náleží Váš metabolismus. Jestliže je Váš metabolický věk vyšší než věk skutečný, znamená to, že musíte zlepšit bazální metabolismus.