MUDr. Květa Hrdličková

Absolventka 1. lékařské fakulty v Praze. Po studiích začala pracovat na interním oddělení nemocnice a postupně se zaměřovala na oblast kardiologie. Po té pracovala na jednotce intenzivní péče se zaměřením na kardiologická onemocnění a i nadále se v tomto oboru realizuje.

“Díky biorezonanci můžeme odhalit nemoc dříve než propuknou zjevné příznaky identifikovatelné klasickou medicínou.”

Vědecký princip biorezonance

V průběhu své profesní dráhy jsem se začala zajímat i o alternativní metody léčení a složila jsem atestaci z homeopatie a dnes spojuji tyto dva obory, jak v profesním tak i osobním životě. Sensitiv Imago spojuje oba pohledy na medicínu. Pracuje na principu detekce energetické činnosti buněk a tedy na podloženém vědeckém principu. A proto je schopen určit onemocnění ještě dříve než propuknou zjevné příznaky identifikovatelné klasickou medicínou.

Velmi se mi líbí, že tento přístroj nezatěžující formou dostupnou všem věkovým kategoriím klientů významně rozšiřuje diagnostické i léčebné možnosti klasických metod.