zahájení léčby

Klient ve věku 94 let a po čtyřech prodělaných mrtvicích, byl upoután na lůžko. Po třech měsících, kdy byl klient pravidelně ošetřován pečovatelskou službou, se stav stále nezlepšoval. Bylo požíváno antimikrobiální krytí na rány se stříbrem.

po zahájení léčebné kúry

Začali jsme lokální aplikací hojivého spreje a gelu na přírodní bázi. Převaz jsme prováděli 2x denně a na přiložené fotografii je ta vidět výrazné zlepšení již po čtyřech dnech. Rána se hojila na doslova před očima. Bohužel tento stav se začal řešit již na sklonku života.

Poznámka SensiClinic:
Spousta lidí podobné stavy řeší velmi pozdě, vzhledem k obavám, že nechtějí zasahovat do běžných lékařských postupů. Což samozřejmě chápeme a žádným způsobem je nechceme porušovat. Jak můžete sami vidět na našich fotografiích, naše výsledky jsou velmi rychlé a pozitivní.

Bércový vřed

Jedná se o poškození tkáně je cévního původu. Žilní, tepenná, lymfatická, koagulační, neuropatická, zánětlivá, anebo u nádorovité onemocnění. Jde o ztrátu kožního povrchu, chronickou ránu v podkoží, která je různě hluboká a široká. Z 85 % se jedná právě o žilní původ. Bércové vředy jsou konečným projevem chronické žilní nedostatečnosti a jsou vředy v menší s mělkou spodinou na vnitřní straně dolní části bérce. Tepenné vředy jsou hlubší kruhovitého tvaru a často kolem bérce. Jsou značně bolestivé i ve vodorovné poloze dolní končetiny. častá komplikace je infekce typu růže Erysipel.

Terapie: lokální s podporou hojení cév a odhojení nekrotických tkání, podpora hojivost a vzniku pokožky, nutná je komprese bandáži dolních končetin

Před nasazením terapie přírodními preparáty je důležité vzít v potaz, zda klient užívá léky na ředění krve a podle toho se rozhodneme jaký druh podpory cévního systému použijeme. Velmi důležité je v těle podpořit imunitní systém a schopnost regenerace buněk a tkání. Je dobré se zaměřit i na pH moči. Dále je potřeba lokální péče k podpoře hojení a dezinfekce.

Osobní zkušenosti klientů: